01/01/2018

Muzeum staré jako Československo

Muzeum luhačovického Zálesí oslavilo v roce 2018 sté výročí od svého založení. Při této příležitosti realizovalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně s podporou MK ČR projekt nazvaný Muzeum staré jako Československo, který se zařadil mezi akce, připomínající významné výročí československé státnosti.

Zjistit více

Od začátku roku probíhal cyklus přednášek a besed, v červnu byla zahájena výroční výstava a krojová slavnost s přehlídkou moravských a slovenských lidových krojů. K výstavě Muzeum staré jako Československo byl vydán katalog stejného názvu. Kromě toho luhačovické muzeum připravilo související výstavy Velké ženy v malých lázních, Prezident Masaryk v Luhačovicích a Zachovejme dědictví otců. Slavnostní rok uzavřel seminář Obnova lidového kroje – 100 let krojových rekonstrukcí v Muzeu luhačovického Zálesí.

Ideovým záměrem projektu Muzeum staré jako Československo je představení stěžejních výzkumných úkolů, sbírkových souborů a předních osobností za sto let existence muzea v Luhačovicích.

Otevření luhačovického muzea etnografem Antonínem Václavíkem v průběhu první světové války bylo demonstrací národního sebeuvědomění obyvatel moravsko-slovenského pomezí. Výstava představuje výběr nejzajímavějších sbírkových předmětů ze staré muzejní sbírky. Patří mezi ně například datované vyšívané textilie, obecní atributy, dřevořezby, keramika z pozlovické hrnčířské dílny, vzácné výrobky z moravských skláren, habánské fajánse a další předměty z luhačovické sbírky, považované odborníky z hlediska bohatosti, výběru materiálu a uspořádání za jednu z nejkvalitnějších sbírek v českých a moravských regionálních muzeích. Odbornou činnost muzea v posledních desetiletích prezentoval na výstavě především soubor historických rekonstrukcí lidového oděvu z luhačovického Zálesí a jižního Valašska. Vystavené trojrozměrné exponáty doplnily animované spoty, vytvořené ve spolupráci se studenty oboru Multimédia na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Katalog k výstavě Muzeum staré jako Československo vztahuje počátky luhačovického muzea k stému výročí československé státnosti a představuje je ve světle dění v Luhačovicích, včetně připomínky česko-slovenských porad, které od roku 1908 v lázních projednávaly otázky vzájemné spolupráce Čechů a Slováků a připravovaly půdu pro vznik společného státu. Doplňkem publikace je opis části Kroniky národní školy v Luhačovicích z let 1914 – 1919, mapující podrobně zázemí vzniku muzejní sbírky: válečná léta, strádání obyvatel i počátky budování demokratického zřízení ve společném státě Čechů a Slováků.

Zavřít