O muzeu

Lázeňské město Luhačovice je geografickým centrem národopisného regionu, který nazýváme luhačovické Zálesí. Region zahrnuje třicítku obcí kolem Luhačovic a leží na území na rozhraní Slovácka, Valašska a Hané, tvořícím pětiúhelník mezi Zlínem, Vizovicemi, Bohuslavicemi, Újezdcem u Luhačovic a Zlámancem.

Poprvé se název Zálesí objevil už na Komenského mapě Moravy v roce 1624. Etnograf Antonín Václavík region charakterizoval a podrobně popsal v monografii Luhačovské Zálesí a jeho název nese i luhačovické muzeum. Bylo založeno před 100 lety, 23. července 1918. Zakladatelem muzea byl Antonín Václavík, který stál také u založení Luhačovické muzejní společnosti. Prvním sídlem muzea byl Zámeček nad lázeňskou kolonádou, roku 1943 byla otevřena nová expozice ve vile Lipová.

V roce 1965 se muzeum stalo součástí Oblastního muzea pro jihovýchodní Moravu v Gottwaldově (dnes MJVM ve Zlíně). Koncem roku 2005 muzeum vilku opustilo a v létě 2007 byla otevřena expozice Známé i neznámé Luhačovice v Městském kulturním domě Elektra. Expozici doplňují krátkodobé výstavy a doprovodné a lektorské programy.

Základ muzejní sbírky tvoří trojrozměrné exponáty, sebrané před 100 lety. Na aktivity zaniklé muzejní společnosti navázala novodobá sběratelská činnost, která se zaměřuje především na dokumentaci lázeňství, historie obce a každodenního života v Luhačovicích a jejich okolí. Nachází se v ní například datované vyšívané textilie, obecní atributy, vzácné výrobky ze zaniklých moravských skláren, obrázky na skle, které se v tomto kraji zhotovovaly a byly zde velmi oblíbené, batikované kraslice a lidové dřevoryty, z řezbářských prací především polychromované výklenkové plastiky a dřevěné vyřezávané formy na perník a na modrotisk. Z místních dílen pochází užitková hrnčina, určená ke každodennímu vaření, stolování, ukládání a přenášení potravin. Zajímavý soubor tvoří fajánse ze slovenských a moravských dílen.

Sbírka lázeňství shromažďuje rukopisné, tištěné i obrazové dokumenty řady tematických okruhů, od lidového léčitelství a počátků lázeňské péče až po modernizaci lázeňství.

Z trojrozměrných exponátů uchovává luhačovická sbírka např. zkamenělý kmen lípy z doby lovcům mamutů, dřevěné potrubí, pomocí něhož byla v 19. století přiváděna léčivá voda do minerálních lázní, sbírku lázeňských pohárků a pítek a nábytkové vybavení interiérů lázeňských pokojů, navržené Dušanem Jurkovičem.

Sbírka Luhačovické muzejní společnosti je odborníky považována z hlediska výběru a uspořádání za jednu z nejkvalitnějších sbírek v českých a moravských regionálních muzeích.