Virtuální prohlídka plánu z roku 1903

Významnou kapitolu Jurkovičovy tvorby pro Luhačovice tvoří nerealizované projekty. V návrhu zůstaly mj. návrhy na výstavbu Léčebného domu, minerálních lázní, divadla, návrhy kolonád s pavilony pramenů, soukromé projekty Slovenského domu, Polenkovy kavárny a vily dr. Šamánka a především urbanistické plány na rozvoj výstavby lázní z let 1903 a 1913. Jednou posledních větších studií byl návrh haly a kolonády Vincentky z roku 1914, téměř oproštěný od dřívějších dekorativních prvků. V soutěžním návrhu regulace lázeňského náměstí a jednotlivých žádaných objektů z roku 1903 objasnil Dušan Jurkovič své záměry na rozvoj lázní, přičemž zdůraznil některé body, vyplývající z důkladné znalosti lázeňského provozu. V první řadě požadoval, aby byla z náměstí odsunuta veškerá manipulace s minerální vodou a další činnosti, obtěžující lázeňské hosty. Skladiště vody a prázdných láhví navrhoval přeložit nad náměstí a propojit spojovací dráhou s plnírnou. Stará plnírna z roku 1851 měla zatím zůstat téměř nezměněna. Po vybourání hotelu a ředitelského domu plánoval na získaném prostranství postavit pouze administrativní budovu a hudební pavilon. Kolonádu Vincentky chtěl prodloužit až ke kapli a lesní pramen Aloiska měl být sveden pod kolonádu, aby se hostům umožnilo pohodlné čerpání vod k pitné léčbě na jednom místě. Kromě vysazení několika pěstěných stromů navrhoval též upustit na náměstí od zahradnické výzdoby, která by omezovala shromažďování při koncertech a dalších příležitostech. Takto utvořené náměstí protnuté podélně potokem, měly spojovat čtyři mosty. Na loukách na úpatí Malé Kamenné zamýšlel zřídit lázeňský park.

K plastičtějšímu poznání představ, jaké měl Dušan Jurkovič ohledně budoucnosti luhačovických lázní, napomáhá v posledních letech digitální technologie. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně přistoupilo ve dvou fázích k digitálnímu zpracování jeho nerealizovaných urbanistických a architektonických plánů. Vizualizace umožňuje detailní pohled na urbanistickou koncepci lázeňského celku. Virtuální prohlídka propojuje realizované stavby, zaniklé realizace a neuskutečněné Jurkovičovy plány z roku 1903 v Luhačovicích. Jejím autorem je Ondřej Hudeček.

Zjistit více